Zabiegi wczesnowiosenne na zbożach ozimych!

Zabiegi wczesnowiosenne na zbożach ozimych!

Na kondycje zbóż mają wpływ nie tylko warunki atmosferyczne. Duże znaczenie również mają jakość i termin siewu. Zróżnicowanie klimatyczne w poszczególnych regionach Polski stanowczo się różni i utrudnia rolnikom sprecyzowanie daty zastosowania określonego preparatu. Dla porównania na północnych i południowo-wschodnich obszarach Polski utrzymywała się warstwa śniegu ochraniająca zboża przed wiatrem. Natomiast część południowo- zachodnia i zachodnia pozbawiona pokrywy śnieżnej była narażona na uszkodzenia spowodowane niższą temperaturą powietrza. Zmieniające się warunki pogodowe (dłużej utrzymujące się warunki zimowe) utrudniają prawidłową wegetacje zbóż. Do zabiegów wczesnowiosennych należą:  herbicydowy, fungicydowy i regulacja pokroju.  Wszystkie powinny być dostosowane do zastosowanych porą jesienną preparatów, odporności poszczególnych odmian na infekcje oraz do typu uprawy rozumianego jako płodozmian.

Biorąc pod uwagę zarejestrowane nowości powinniśmy zwrócić uwagę na Fundamentum 700 WG sprzedawany w zestawie z Asystentem zalecany na chwasty dwuliścienne. Z kolei na miotłę zbożową , wyczyńca, owies głuchy i chwasty dwuliścienne ma zastosowanie Fenoxinn 110 EC. W przypadku, gdy na polach uprawnych występują oba rodzaje chwastów można zastosować oba te środki. Innymi preparatami zalecanymi na ten problem jest ToTo 75 SG i Rassel 100 SC.

Na choroby podstawy źdźbła warto sięgnąć po Kier 450 SC, nawet jeśli uprawa nie jest zagrożona chorobą, a występuje duży stopień ryzyka, że dana odmiana jest na nią podatna. O jego zaletach wypowiedział się: Marcin Bystroński, Menedżer ds. upraw rolniczych: – Zaczynaliśmy od tego, że wprowadzaliśmy na rynek produkty jednoskładnikowe i rzeczywiście rolnicy musieli sami wybierać je i łączyć. Wraz z rozwojem firmy staramy się oferować gotowe rozwiązania, innowacyjne połączenia substancji aktywnych, żeby w jednym zabiegu, np. fungicydowym, można było rozwiązać wszystkie problemy, jakie występują w danym momencie. Trzyskładnikowy fungicyd Kier 450 SC ma bardzo szerokie spektrum zwalczanych chorób i bardzo szerokie zastosowanie w różnych uprawach – zbożach, rzepaku, warzywach. W zbożach jest to preparat przede wszystkim na zabieg drugi, czyli do ochrony liścia podflagowego, flagowego. W doświadczeniach uzyskaliśmy także bardzo dobre wyniki, jeżeli chodzi o skuteczność na choroby podstawy źdźbła w zabiegu pierwszym, czyli w fazach 1-2 kolanka. Jeżeli chodzi o zwalczanie fuzariozy, fuzaryjnej zgorzeli podstawy źdźbła czy łamliwości podstawy źdźbła, na tle innych produktów dostępnych na rynku Kier 450 SC wykazuje bardzo wysoką skuteczność. A dzięki azoksystrobinie ma silny wpływ biologiczny: poprawia efektywność fotosyntezy, buduje efekt zieloności, poprawia tolerancję rośliny na stres, zapewnia lepsze pobieranie wody i składników pokarmowych.

 

Warto również zwrócić uwagę na regulatory wzrostu (antywylegacze), które są zalecanymi krokami w poprawie ukrzewienia i rozbudowania systemu korzeniowego. Powinny być one zastosowane od razu po wegetacji (w fazie BBCH 25- BBCH 30) w marcu, nie później niż do 5-10 kwietnia. Zalecanymi preparatami są:

– CCC 720 SL,

– Stabilan 750 SL,

Moddus Start 250 DC,

Moddus 250 EC,

Mepik 300 SL.

 

W najgorszej sytuacji są uprawy, które posiadają po 2-3 liście oraz zostały uszkodzone w okresie zimowym przez niskie temperatury powietrza. W takich sytuacjach wymagane jest jak najszybsze nawożenie, aby nawóz mógł się rozpuścić i dotrzeć do systemu korzeniowego. Najskuteczniejszymi nawozami są: saletra amonowa i saletrosan.