Walka z chwastami w zbożach ozimych

Walka z chwastami w zbożach ozimych

Obecnie zaobserwowano dużą odporność chwastów na niskie temperatury, mocne ukorzenianie się ich zimą, co oznacza trudniejsze zwalczanie wiosną.

 

Najbardziej uciążliwe chwasty do niwelacji w zbożach? Do chwastów jednoliściennych należą: miotła zbożowa i owies głuchy, a do dwuliściennych:

  • rumianowate (rumianu polnego, rumianu ptasiego, rumianku pospolitego oraz maruny bezwonnej)

    RUMIAN POLNY

 

  • kapustowate (tasznik pospolity, tobołki polne,  gorczyca polna i  rzodkiew świrzepa, a także takie gatunki jak fiołek polny, gwiazdnica pospolita, jasnota purpurowa, mak polny, niezapominajka polna, przetaczniki i przytulia czepna).

 

Tasznik pospolity

TASZNIK POSPOLITY

 

GORCZYCA POLNA

 

PRZYTULIA CZEPNA

 

 

Co jest najważniejsze przy podjęciu walki z chwastami? Znajomość wrażliwości chwastów, jak też wykonanie zabiegu i dobór dawki herbicydów, by zapobiec stratom finansowym. Dla wielu rolników problemem w podjęciu walki stanowi brak możliwości rozpoznania chwastów na obszarze uprawnym ze względu na ich wczesną fazę rozwoju. Pomocna wtedy okazuje się znajomość pola, wiedza na temat przedplonu i występujących na tym polu chwastów. Skuteczność zabiegu na chwasty zależy od następujących czynników:

– dobór herbicydu na chwasty

– faza wzrostu chwastu

– temperatura powietrza

– wilgotność powietrza

– siła wiatru

– stała obserwacja pola, aby nie przyczynić się do jego zachwaszczenia. Jesienią zabiegi herbicydowe zdecydowanie łatwiej zaplanować niż wiosną, która charakteryzuje się niestabilnymi warunkami atmosferycznymi dla rolników (opady deszczu, wilgotne podłoże, niskie temperatury). Uniemożliwiają im one posługiwanie się sprzętem rolniczym na podmokłych podłożach, dlatego wszelkie działania na chwasty wiosną powinny być traktowane jako poprawka do tego co wykonało się jesienią, a nie jako strategiczne kroki w walce z chwastami.

 

Jaką metodę wybrać przy zwalczaniu chwastów? Doglebową czy nalistną? Zabiegów przedwschodowych nie powinno się stosować na glebach ciężkich i bogatych w składniki mineralne, ponieważ kompleks glebowy powstrzymuje działanie substancji czynnej, dlatego w takich sytuacjach zalecane jest stosowanie wczesnych zabiegów nalistnych. Na nowo zakupionych lub wydzierżawionych ziemiach również należy unikać stosowania środków doglebowo, ponieważ niepełna wiedza o zachwaszczeniu na nowym terenie może uniemożliwić wybór środka chwastobójczego.  Preparaty zawierające następujące substancje czynne są stosowane w zbożach: 2,4-D, MCPA, mekoprop i dikamba, diflufenikan,  tribenuron metylowy, fluroksypyr, sulfosuluron, chlorosulfuron, flufenacet i prosulfokarb. Wszystkie te substancje oprócz 2,4D można stosować porą jesienną. Zaleca się jednak zapoznanie się z etykietą stosowania środka, by upewnić się w jakim czasie stosować dany preparat.

 

Kluczowymi produktami przeznaczonymi do jesiennego zwalczania chwastów w zbożach ozimych są:

Bizon, którego unikatowe połączenie 3 substancji aktywnych pozbawia konieczności sporządzania mieszanin zbiornikowych z innymi herbicydami w celu uzupełnienia zakresu zwalczanych chwastów lub wzmocnienia skuteczności.

Saper 500 SC

Pontos

Snajper 600 SC

Komplet 560 SC

Quelex Complex Pak (Quelex 100g + Naceto 1L)