ZAPRAWIANE NASION

ZAPRAWIANE NASION

PIERWSZY ZABIEG  –  ZAPRAWA NASIENNA

W momencie kupna materiału siewnego warto wybrać odmianę, której odporność na choroby jest wyższa. Wielu rolników jednak rzadko stosuje kwalifikowany materiał siewny, wybierając materiał z własnej uprawy bądź zakupioną od innego rolnika. W takim przypadku warto zainwestować w zaprawę. Jest to pierwszy i jednocześnie najtańszy etap zwalczania chorób grzybowych, których źródłem może być materiał siewny, gleba i słoma pozostająca na polu w systemie uproszczonej uprawy. Od początku wegetacji, zboża są narażone na porażenie grzybami chorobotwórczymi, główną przyczynę spadku plonów i niskiej jakości ziarna.

Zabieg zaprawiania zwalcza takie choroby, jak zgorzel siewek, pleśń śniegową, śnieć cuchnącą i gładką, głownię pylącą, mączniaka prawdziwego, rdzę, fuzariozę i inne. W przypadku niektórych chorób, zaprawianie ziarna jest jedynym sposobem ich zwalczania np. śnieć cuchnąca pszenicy, śnieć gładka, śnieć karłowa, głownia pyląca pszenicy, głownia źdźbłowa żyta, zgorzel siewek czy pleśń śniegowa. Jeżeli pominiemy zaprawianie dalsze zabiegi ochrony mogą być bezskuteczne.

Poza ochroną zaprawianie daje też inne korzyści:

 • przyspieszone kiełkowanie ziarniaków;
  • wyższy procent kiełkujących ziaren;
  • wcześniejsze wschody;
  • krótszy okres wschodów;
  • wyższą obsadę przed i po zimie;
  • skuteczną ochronę w trakcie zimy
  • wzrost MTZ.

Dodatkową korzyścią jest możliwość zmniejszenia o 10–20 proc. normy wysiewu z racji mniejszego  wypadania roślin w początkowym okresie wegetacji. Zabieg ten przyczynia się także do zwyżki plonu ziarna średnio o 0,6 tony z hektara.

WYBÓR ZAPRAWY

Obecnie w Polsce mamy kilkadziesiąt zapraw nasiennych do ochrony materiału siewnego zbóż. Są to przeróżne rozwiązania, prostsze, a więc często i tańsze, po bardziej złożone o szerszym spektrum działania.

W większości z nich znajdują się substancje czynne takie jak: tebukonazol, fludioksonil, tritikonazol, difenokonazol, protiokonazol, prochloraz w kompleksie z miedzią w różnych kombinacjach. Substancje te łączone są często w różne kompozycje, a zestawienia nie są przypadkowe. Poszczególne substancje czynne uzupełniają się pod względem działania grzybobójczego, dając kiełkującym ziarniakom możliwie najlepszą ochronę.

Przykładowo systemicznie działający tebukonazol łatwo przemieszcza się do liści, dlatego lepiej chroni nadziemne części rośliny, z kolei protiokonazol chroni w większym zakresie nasiono, korzenie oraz koleoptyl przed atakiem patogenów. Fludioksonil działa kontaktowo, zwalczy zatem dobrze śniecie. Prochloraz wykazuje działanie wgłębne – poradzi sobie z grzybami z rodzaju Fusarium i tymi wywołującymi pleśń śniegową. Zainfekowanie materiału siewnego jest trudne do określenia dla rolnika, gdyż może być porażone w wewnętrznej warstwie ziarniaka i wtedy należy użyć zaprawy o działaniu układowym.

Za najskuteczniejsze zaprawy uważa się te trójskładnikowe. Odznaczają się one najszerszym zakresem zwalczanych sprawców chorób i wyróżniają się najdłuższym okresem działania. Niestety, zazwyczaj są dużo droższe od preparatów jednoskładnikowych, jednak nie warto tylko dla tego kryterium z nich rezygnować. Oszczędność w tym zakresie zazwyczaj nie popłaca. Zaprawienie ziarna zaprawą o przedłużonym działaniu na dłużej zabezpieczy nam rośliny przed chorobami i może także wyeliminować potrzebę wykonania zabiegu przy użyciu fungicydów jesienią.

GŁOWNIA PYLĄCA

ZGORZEL SIEWEK

MĄCZNIAK PRAWDZIWY

PLEŚŃ ŚNIEGOWA

Zaprawianie jest skuteczne tylko wtedy, gdy ziarno jest bardzo dokładnie pokryte zaprawą. W gospodarstwie można to zrobić w zaprawiarce lub w betoniarce. Najgorszą jakość tego zabiegu uzyskuje się, wykonując go w siewniku. W takiej sytuacji część ziarna zostanie niedokładnie pokryta zaprawą, co nie gwarantuje skutecznej ochrony. Niektóre ziarniaki mogą w ogóle nie zostać zaprawione. Inne natomiast zostaną pokryte zbyt dużą ilością środka, co może być dla nich szkodliwe i będzie hamować kiełkowanie i początkowe wschody.

Wybór dostępnych na rynku zapraw jest bardzo duży. W zależności od zwalczanych patogenów, mogą one działać powierzchniowo (tzw. zaprawy kontaktowe) lub przenikać wgłąb ziarna (tzw. zaprawy układowe).

Ważne jest, aby dobrać odpowiednią zaprawę do uprawy i zwalczanych chorób, według zaleceń ochrony roślin oraz odpowiednią technikę, która pozwoli na równomierne pokrycie ziarna środkiem chemicznym. Od formy użytkowej zaprawy zależy sposób jej zastosowania oraz dobór właściwej aparatury do aplikacji.

Najczęściej spotykaną formą użytkową środków do zaprawiania są:

FS – płynne koncentraty do zaprawiania na „półsucho”,

WS – proszki do sporządzania zawiesiny wodnej do zaprawiania na półsucho,

WG – granule do sporządzania zawiesiny wodnej,

WP – proszki do sporządzania zawiesiny wodnej,

DS – proszki do suchego zaprawiania,

LS – roztwory do zaprawiania na „półsucho”.

 

ZAPRAWY PROSZKOWE:

 

1.Zaprawa Nasienna T 75 DS/WS  Fungicyd w formie proszku do zaprawiania nasion na sucho lub w Zaprawa Funaben, Zaprawa Sarox, Zaprawa Oriu-zawsze najlepsze ceny na rolno-ogrodniczy.plformie zawiesiny wodnej. Zwalcza grzyby przenoszone przez materiał siewny oraz zasiedlające glebę (sprawców powodujących zgorzele siewek oraz śnieć cuchnącą). Daje możliwość zaprawiania na sucho lub na mokro. Ma zastosowanie w zaprawianiu pszenicy ozimej, rzepaku ozimego, buraka cukrowego a także warzyw: kapusty pekińskiej, kapusty białej, pietruszki, szpinaku, pomidora, ogórka, cebuli, papryki, marchwi, buraka ćwikłowego. Działa                                    kontaktowo. Zawartość substancji czynnej: tiuram- 75% (750 g/kg).

 

2.Funaben Plus 0,2 WS Preparat w formie proszku do sporządzania zawiesiny wodnej. Działa układowo. Zwalcza śnieć Zaprawa Nasienna, Zaprawa Zaprawa Orius, Zaprawa Sarox-zawsze najlepsze ceny na rolno-ogrodniczy.plcuchnącą, śnieć gładką, głownię pylącą, głownię zwartą, głownię źdźblową, zgorzel siewek. Środek jest zarejestrowany w uprawie zbóż ozimych i jarych. Substancja działa systemiczne.
Zawartość substancji czynnej: tebukonazol – 20 g/kg (2%)

 

3.Zaprawa Nasienna Sarox 75 WS Występuje w formie proszku do sporządzania zawiesiny wodnej. Zaprawa Nasienna, Funaben Plus, Zaprawa Sarox-zawsze najlepsze ceny na rolno-ogrodniczy.plChroni ziarniaki pszenicy ozimej i jarej przed pleśnią śniegową, śniecią cuchnącą oraz gładką. Działa systemicznie i kontaktowo.
Zawartość substancji czynnych:karboksyna – 375 g/kg (37,5%) oraz tiuram – 375 g/kg (37,5%)

 

4.Zaprawa Nasienna Orius Extra 02 WS Zaprawa o działaniu układowym. Przeznaczona do         zaprawiania nasion zbóż ozimych i jarych. Zaprawa Funaben, Zaprawa Saroź, Zaprawa Nasienna-zawsze najlepsze ceny na rolno-ogrodniczy.plZabezpiecza przed śniecią cuchnąca, śniecią gładką, głownią pylącą, głownią zwartą, głownią źdźbłową oraz zgorzelą siewek. Zalecana dawka preparatu wynosi 150 g na 100 kg ziarna.
Zawartość substancji czynnej: tebukonazol – 20 g/kg (2%)

 

ZAPRAWY PŁYNNE:

 

5.Triter 050 FS Zaprawa płynna o działaniu układowym. Ogranicza występowanie śnieci cuchnącej pszenicy, śnieci Zaprawa Vibrance Gold, Zaprawa Kinto Duo, Zaprawa Scenic-zawsze najlepsze ceny na rolno-ogrodniczy.plgładkiej pszenicy, fuzaryjnej zgorzeli siewek, pleśni śniegowej zbóż i traw, głowni pylącej jęczmienia, pasiastości liści jęczmienia, plamistość siatkowa jęczmienia. Maksymalna /zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 100 ml środka z dodatkiem 700 ml wody na 100 kg ziarna siewnego. Zawartość substancji czynnej: tritikonazol – 50 g/l (4,9%)

 

6.Zaprawa Vibrance Gold 100 FS Preparat w formie płynnego koncentratu. Działa układowo. Zawiera w swoim składzie 3 substancje Zaprawa Kinto Duo, Zaprawa Scenic, Zaprawa Sarox-zawsze najlepsze ceny na rolno-ogrodniczy.plczynne. Zabobiega występowaniu: pleśni śniegowej zbóż i traw, zgorzeli siewek (fuzarioza siewek), śnieci cuchnącej pszenicy, śnieci karłowej pszenicy, głowni pylącej pszenicy, ostrej plamistości oczkowej (rizoktonioza), pasiastości liści jęczmienia, głowni zwartej jęczmienia, głowni źdźbłowej żyta.Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 200 ml/100 kg ziarna z dodatkiem 0-1000 ml wody. Zawartość substancji czynnych: sedaksan – 50 g/l (4,63%), fludioksonil – 25 g/l, (2,32%) oraz difenokonazol – 25 g/l (2,32%).

 

7.Seedron 60 FS Działa kontaktowo i układowo. Posiada 2 substancje czynne: fludioksonil z grupy fenylopirole, który Zaprawa Kinto Duo, Zaprawa Sarox, Zaprawa Scenic-zawsze najlepsze ceny na rolno-ogrodniczy.plblokuje przekazywanie sygnałów osmotycznych oraz tebukonazol z grupy strobiluryn, który zakłóca procesy energetyczne. Chroni więc nasiona przed chorobami takimi jak: głownia pyląca jęczmienia, plamistość siatkowa jęczmienia, zgorzel siewek, pleśń śniegowa zbóż i traw, – śnieć cuchnąca pszenicy, śnieć gładka pszenicy, głownia pyląca pszenicy. Maksymalna dawka /zalecana dla jednorazowego zastosowania: 100 ml /100 kg ziarna. Zawartość substancji czynnych: fludioksonil – 50 g/l (4,61 %) oraz tebukonazol – 10 g/l (0,92 %). Działa powierzchniowo i układowo.

 

 

 

8.Scenic 080 FS Preparat w formie płynnego koncentratu zawiesinowego do zaprawiania ziarna zbóż. Działa Zaprawa Sarox, Zaprawa Seedron, Zaprawa Kinto Duo-zawsze najlepsze ceny na rolno-ogrodniczy.plpowierzchniowo i układowo chroniąc je przed pleśnią śniegową, zgorzelą siewek, śniecią cuchnącą i gładką. Zawartość substancji czynnej: protiokonazol – 37,5 g/l (3,37 %), fluoksastrobina – 37,5 g/l (3,37 %) oraz tebukonazol – 5 g/l (0,45 %).

 

 
9.Zaprawa nasienna Sarox T 500SC Preparat o działaniu systemicznym i kontaktowym. Występuje w formie płynnego koncentratu. Zaprawa Kinto Duo, Zaprawa Seedron, Zaprawa Triter-zawsze najlepsze ceny na rolno-ogrodniczy.plPrzeznaczony do zaprawiania ziaren zbóż a także kukurydzy, fasoli szparagowej, grochu  , cebuli oraz marchwii. Maksymalna/zalecana dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 0,4 l/100 kg ziarna.
Zawartość substancji czynnych: karboksyna – 250 g/l (21,0%) oraz tiuram – 250 g/l (21,0%).

 

10.Zaprawa nasienna Sarox Duo Active Preparat w formie płynnego koncentratu. Działa układowo. Zapobiega chorobom grzybowym w Zaprawa Baytan, Zaprawa Nasienna, Zaprawa Kinto Duo-zawsze najlepsze ceny na rolno-ogrodniczy.pl pszenicy, takim jak: zgorzel siewek, pleśń śniegowa zbóż i traw, śnieć cuchnąca, śnieć gładka. Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 100 ml środka /100 kg ziarna z dodatkiem 500 ml wody. Zawartość substancji czynnych: tiofanat metylowy – 350 g/l (30,12%) oraz  tetrakonazol – 20 g/l (1,72 %).

 

11.Zaprawa Nasienna Kinto Duo 080 FS Preparat w formie płynnego koncentratu zawiesinowego. Działa systemicznie i kontaktowo. Stosowany Zaprawa Baytan, Zaprawa Sarox, Zaprawa Scenic-zawsze najlepsze cenyjest w zaprawianiu zbóż ozimych i jarych. Zapobiega chorobom m.in.zgorzel siewek, pleśń śniegowa zbóż i traw, śnieć cuchnąca, śnieć gładka. Zawartość substancji czynnych: tritikonazol 20g/l oraz prochloraz kompleks z miedzią 60g/l.

 

12.Zaprawa Nasienna Baytan Trio 180 FS Preparat zawierający w swoim składzie 3 substancje Zaprawa Sarox, Zaprawa Nasienna, Zaprawa Kinto Duo-zawsze najlepsze cenyaktywne z trzech różnych grup. Zwiększa to spektrum działania zaprawy. Działa kontaktowo i układowo. Zaprawione ziarno jest zabezpieczone przed różnego rodzaju chorobami grzybowymi. Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 200 ml środka/100 kg ziarna z dodatkiem 400 ml wody. Zawartość substancji czynnej: triadimenol – 150 g/l (13,9 %), fluoksastrobina – 25 g/l (2,4 %) oraz fluopyram – 5 g /l (0,47 %).

 

Więcej informacji na temat zapraw znajdziesz w opisie produktu na rolno-ogrodniczy.pl