KIŁA KAPUSTY-MOŻESZ TEMU ZAPOBIEC

KIŁA KAPUSTY-MOŻESZ TEMU ZAPOBIEC

 

Kiła kapusty spędza sen z powiek nie tylko plantatorom warzyw. Jej ofiarą pada również rzepak, który należy do tej samej rodziny roślin kapustnych.

Właściwe objawy można stwierdzić dopiero po wykopaniu ich części korzeniowej. Na korzeniach widoczne są pojedyncze lub liczne narośla, o różnym zabarwieniu i wielkości w zależności od stadium rozwojowego patogenu. Ponadto system korzeniowy jest zredukowany, całkowicie pozbawiony korzeni bocznych i włośnikowych. Z czasem tkanka naroślowa staje się krucha i ulega rozpadowi, uwalniając zarodniki przetrwalnikowe patogenu. Objawy można także dostrzec na nadziemnych częściach roślin. Liście mają jasnozielone zabarwienie, czasami nawet żółte. Objawy są dostrzegalne szczególnie w upalne dni, kiedy rośliny więdną, a nawet zamierają. Rośliny porażone nie rozwijają się prawidłowo i nie formują prawidłowych, dobrze wykształconych główek.

Przyczyn można dopatrywać się w stale rosnącym areale upraw oraz ignorowanie właściwego płodozmianu. W płodozmianie uwzględnić rośliny mające wpływ na uzdrowienie gleby zasiedlonej przez P. brassicae: por, fasola, pomidor, ogórki, zboża jare (owies, jęczmień), gryka, rajgras roczny.  Warunkami sprzyjającymi jej rozwojowi są min. deszczowe lata z podtopieniami, które powodują rozprzestrzenianie się patogena na wolne od niego stanowiska. Długa, ciepła i wilgotna jesień również sprzyja rozwojowi kiły. Na aurę nie mamy wpływu. Jest jednak szereg sposobów aby zapobiec obecności kiły.

ZBADAJ PH!

Czynnikiem działającym na korzyść choroby jest niski odczyn gleby, spowodowany brakiem podstawowego badania gleby pod kątem pH, a w konsekwencji wapnowanie „na oko” lub jego brak. Zachęcamy do wykonania szybkiego, łatwego a co najważniejsze taniego badania gleby, które możemy wykonać samodzielnie przy pomocy kwasomierza glebowego.

 

Podstawową zasadą profilaktycznej ochrony jest produkcja zdrowej rozsady. Gleba lub substrat do produkcji rozsady musi być bezwzględnie wolny od sprawcy kiły kapusty. Miejsce przeznaczone pod rozsadnik należy profilaktycznie zdezynfekować za pomocą środka Basamid 97 GR w dawce 40-50 g/m2 powierzchni rozsadnika lub w dawce 200-300 g/m3 podłoża na pryzmie przeznaczonego do produkcji rozsady. Zabieg ten należy wykonać zgodnie z etykietą zamieszczoną na opakowaniu środka.

 

Kolejną kwestią, którą warto poruszyć jest przewożenie patogenów z pola na pole. Przy okazji zabiegów agrotechnicznych, przejeżdżając między uprawianymi areałami, koniecznym jest umycie sprzętu. Wydaje nam się, że pozostałej ziemi na pługu czy agregacie jest tak mało, że nie jest ona żadnym zagrożeniem. Błąd! Tyle wystarczy, żeby szczepy kiły zadomowiły się na nowym stanowisku na kolejne 10 lat. Choć czasu, my rolnicy, nigdy nie mamy w nadmiarze, poświęćmy te kilknaście minut na czyszczenie sprzętu przy przejazdach. Warto to robić nie tylkę ze względu na kiłę, ale również ze względu na inne uciązliwe choroby oraz łatwo rozsiewające się chwasty. Zwróćmy na to uwagę  również w przypadku korzystania z usług rolniczych.

 

ODMIANY ODPORNE

Oprócz agrotechniki oraz nawożenia są też inne sposoby na kiłę. W jej ograniczaniu bardzo dobre rezultaty daje uprawa odmian o podwyższonej odporności. Taki odmianami są min. Kilaton, Ramkila, Kilagreg oraz Kilaherb. Poniżej krótka prezentacja.

PRZEDSTAWIAMY KRÓTKA CHARAKTERYSTYKĘ TYCH KAPUST.

Kapusta Kilaton F1-to nasiona z firmy Syngenta Seeds. Odmiana o okresie wegetacji 140-1458 dni. Zapewnia wysoki plon i długie przechowywanie. Wiarygodność w uprawie ze względu na odporność na kiłę kapusty. Wysoka tolerancja na wewnętrzne zbrunatnienie główek kapusty podczas przechowywania. Liście zewnętrzne są zielone nawet po przechowaniu. Kapsuta przydatna na świeży rynek i do przetwórstwa w zależności od gęstości sadzenia (3,5 – 5,5 kg).Kapusta kilaton, Ramkila, Kilagreg, Kilaherb-zawsze najlepsze ceny na rolno-ogrodniczy.pl

 

Kapusta Ramkila F1 to nasiona z firmy Syngenta Seeds. Odmiana o okresie wegetacji 120-130 dni. Roślina o silnym wigorze, z mocnym systemem korzeniowym, sprawdzona na różnych glebach. Główki bardzo wyrównane, dorastające do 7-9 kg, nie zagniwają. Doskonała struktura wewnętrzna, krótki głąb. Wysoka zawartość suchej masy. Wysoki plon całkowity. Odmiana odporna na kiłę kapusty. Odmiana przeznaczona do kwaszenia. Główki 3-4 kg można przeznaczyć do sprzedaży na świeży rynek i do krótkiego przechowania (do 4 miesięcy). Odmiana odporna na pękanie (możliwość krótkiego przetrzymania w polu).

Kapusta Kilagreg F1 to nasiona z firmy Syngenta Seeds. Najwcześniejsza odmiana odporna na kiłę kapusty, o około 75 – 80 dniach wegetacji. Przeznaczona do upraw wiosennych pod przykryciami płaskimi i w odkrytym gruncie. Główki okrągłe, zbite, o doskonałej strukturze wewnętrznej. Masa główek 2,5-3 kg. Wysoka tolerancja na pękanie. Kapusta przeznaczona na świeży rynek i wczesne kwaszenie. Możliwa uprawa w większym zagęszczeniu.

 

Kapusta Kilaherb F1 to nasiona z firmy Syngenta Seeds. Idealna odmiana na świeży rynek. Okres wegetacji około 105 dni. Odporna na kiłę kapusty i fuzarium. Podwyższona tolerancja na wciornastki. Główki okrągłe, dorastające do 4 kg. Kapusta na świeży rynek i letnie kwaszenie. Wysoka odporność na pękanie, możliwość przetrzymania na polu.

Więcej informacji na temat tych odmian znajdziesz w opisie produktu na rolno-ogrodniczy.pl

WALKA Z CHWASTAMI

 

Chwasty z rodziny kapustowatych obecne na polu sprzyjają występowaniu kiły. Gorczyca polna, rzodkiew świrzepa, stulicha psia, stulisz lekarski, tasznik pospolity, tobołki polne są zatem roślinami, które należy bezwzględnie zwalczać. Pomoże nam w tym Goal 480 SC. Trzeba też pamiętać o zwalczaniu tych chwastów w uprawach następczych, na miedzach oraz nieużytkach znajdujących się w pobliżu

 

Podsumowując, podstawowymi metodami zapobiegania oraz walki z kiłą kapusty są:

  1. Zmianowanie
  2. Odpowiednie pH, badanie gleby, wapnowanie
  3. Dezynfekcja podłoża do rozsady
  4. Czyszczenie maszyn przy przejazdach z pola na pole
  5. Uprawa odmian odpornych
  6. Zaprawianie nasion
  7. Usuwanie chwastów z rodziny kapustnych